Archive for Octombrie 2017

CUVÂNT ÎNAINTE – Falsificarea Noului și a Vechiului Testament.

Octombrie 29, 2017

(more…)

Anunțuri

INTRODUCEREA PRIMEI PĂRŢI VECHIUL TESTAMENT, DE LA REVELAŢIE LA IRELEVANŢĂ

Octombrie 29, 2017

(more…)

PRIMA PARTE – VECHIUL TESTAMENT.   Cap. 1. Cele 7 zile ale creaţiei, negarea atotştiinţei dumnezeieşti şi zoofilia.

Octombrie 29, 2017

(more…)

Cap. 2. Facerea Lumii şi a omului în cultura sumeriană. Comparaţii cu textul biblic.

Octombrie 29, 2017

(more…)

Cap. 3. Abel şi Cain. Prima crimă macabră cu care începe Pentateuhul.

Octombrie 29, 2017

(more…)

Cap. 4-5. Potopul lui Noe şi Turnul Babilonului (Babel).

Octombrie 29, 2017

(more…)

Cap. 6. Apariţia poporului lui Avraam  şi falsificarea unor mărturii antice. Arătarea Sfintei Treimi este copiată de la sumerieni.

Octombrie 29, 2017

(more…)

Cap. 7. Apariţia religiei mozaice şi a Vechiului Testament. Moise, între ateism şi înşelăciune diavolească.

Octombrie 29, 2017

(more…)

Cap. 8. Cele zece porunci. Revelate, sau copiate? Crimele lui Moise.

Octombrie 29, 2017

(more…)

Cap. 9. Victorii închipuite şi cuceriri mincinoase. Alte crime psihopatice şi promisiuni „divine” neadeverite niciodată. Evreii au plecat de bunăvoie în Egipt şi nu au fost luaţi în robie.

Octombrie 29, 2017

(more…)

Cap. 10. Poruncă divină: să fie omorâţi cei ce vor să vadă ce fac profeţii cu banii donaţi la templu.

Octombrie 29, 2017

(more…)

Cap. 11. Nu mai găseau ce să omoare? Au început să omoare animale! De ce? De virtute!

Octombrie 29, 2017

(more…)

Cap. 12. Legea Veche – o blasfemie criminală la adresa Lui Dumnezeu.

Octombrie 29, 2017

(more…)

Cap. 13. Apostolii Lui Hristos declară Vechiul Testament „un văl întunecat”.

Octombrie 29, 2017

(more…)

Cap. 14. Dumnezeul Om – Iisus Hristos, nu este condiţionat de profeţii criminali! Profeţii care nu se referă la Iisus Hristos. Evreii pleacă în ţara filistenilor din cauza foametei.

Octombrie 29, 2017

(more…)

Cap. 15. Despărţirea mării roşii şi fuga de 40 de ani, minciuna care este demontată tocmai din textele Vechiul Testament.

Octombrie 29, 2017

(more…)

PARTEA A II-A. FALSIFICAREA TIMPURIE A NOULUI TESTAMENT. CUVÂNT ÎNAINTE.

Octombrie 29, 2017

(more…)

Cap. 1. Apariţia primei cărţi biblice a Noului Testament şi denaturarea textului original.

Octombrie 29, 2017

(more…)

Cap. 2. Falsificarea Evangheliilor şi a Epistolelor.

Octombrie 29, 2017

(more…)

Cap. 3. Naşterea Lui Hristos. Alte aspecte introduse în textul biblic.

Octombrie 29, 2017

(more…)

Cap. 4. Noi îndemnuri la crime în Noul Testament şi venerarea iudaismului. Alte introduceri iudeo-păgâne.

Octombrie 29, 2017

(more…)

Cap. 5. Falsificarea unor Epistole.

Octombrie 29, 2017

(more…)

Cap. 6. Învierea Domnului şi intervenţia asupra textului original.

Octombrie 29, 2017

(more…)

Cap. 7. Contradicţiile Noului Testament despre Învierea Domnului.

Octombrie 29, 2017

(more…)

Cap. 8. Mărturii mai târzii despre falsificarea scrierilor Apostolilor.

Octombrie 29, 2017

(more…)

Cap. 9. Bătaia, tortura şi sclavia, învăţături introduse în Epistole. Cum apare cultul „robii Lui Dumnezeu” neînrobiţi niciodată de către Hristos.

Octombrie 29, 2017

(more…)

Cap. 10. Manipulaţii şi manipulatorii sunt prezenţi în calendar, ca şi „Sfinţi”, dar nu şi în Rai!

Octombrie 29, 2017

(more…)

Cap. 11. De ce folosesc sectele Biblia? Pentru că este falsificată spre manipulări.

Octombrie 29, 2017

(more…)

Cap. 12. De ce nu se găsesc manuscrise mai vechi de anii 300 după Hristos?

Octombrie 29, 2017

(more…)

Cap. 13. Anularea episcopilor căsătoriţi, în favoarea cuceritorilor Sodomei.

Octombrie 29, 2017

(more…)

Cap. 14. Cu cât mai străini de adevăratul Creştinism, cu atât mai departe de însuşi Mântuitorul Hristos. Uciderea Horepiscopatului Apostolic.

Octombrie 29, 2017

(more…)

Cap. 15. Puterea politică cucereşte creştinismul.

Octombrie 29, 2017

(more…)

Cap. 16. Păgânizarea creştinismului, falsificarea sărbătorilor şi împrumutarea unor zei din antichitate, cu nume de „sfinţi”, la dispoziţiile Sinoadelor. Cine este Ilie Tesviteanul în realitate?

Octombrie 29, 2017

(more…)

Cap. 17. Sărbători eretice şi păgâne impuse până astăzi în Calendarul Creştin. Minuni şi false minuni.

Octombrie 29, 2017

(more…)

Cap. 18. Episcopul Felix distruge ultimele manuscrise Apostolice. Apare o răscoală publică şi Constantin cel mare risca să-şi piardă credibilitatea. Astfel, apelează la Arie pentru o diversiune de proporţii. Sfântul Alexandru al Alexandriei află de planul lui Constantin cel mare şi este omorât. Actele şi faptele ascunse din spatele primului Sinod Ecumenic de la Niceea.

Octombrie 29, 2017

(more…)

Cap. 19. Prin arianism, Constantin a acoperit cea mai mare iudaizare a creştinismului-ortodox.

Octombrie 29, 2017

(more…)

Cap. 20. Constantin cel mare moare în erezie, lăsând cu limbă de moarte, ca în scaunul Patriarhal să fie aşezat un eretic, spre sfidarea creştinilor. Fiul său îl omoară pe Sfântul Patriarh Pavel Mărturisitorul. Doi Episcopi din Dacia participă la Sinodul din Niceea. Aceştia rup comuniunea cu ierarhia oficială.

Octombrie 29, 2017

(more…)

Cap. 21. Corupţia şi compromisurile marelui Sinod.

Octombrie 29, 2017

(more…)

Cap. 22. Sfântul Ambrozie este otrăvit după ce a acuzat că puterea politică se implică prea mult în distrugerea rânduielii Bisericii. Patriarhul Teofil ucide 10.000 de părinţi care doreau revenirea la vechea rânduială. Anii de conducere ai Arhiepiscopul Ioan Gură de Aur.

Octombrie 29, 2017

(more…)

Cap. 23. Patriarhul Teofil află că Ioan Gură de Aur vrea să divulge secretele falsificării Învăţăturilor.

Octombrie 29, 2017

(more…)

Cap. 24. Cei ce consideră că sunt mai credibili Apostolii decât împăratul, sunt declaraţi eretici sau ucişi. Creştinii sumerieni sunt porecliţi „messalieni”.

Octombrie 29, 2017

(more…)

Cap. 25.Călugărul creştin sumerian Adelfie este ispitit de Flavian al Antiohiei. Grigorie Teologul leapădă comuniunea cu marele Sinod.

Octombrie 29, 2017

(more…)

Cap. 26. Mărturii despre ultimii creştini sumerieni. Sfântul Ioan Gură de Aur hirotoneşte un episcop creştin sumerian şi este ucis de puterea politică iudaeo-creştină. Mărturiile Sfinţilor Părinţi.

Octombrie 29, 2017

(more…)

Cap. 27. Creştinii sumerieni s-au răspândit în România din vremea Apostolilor. La Sinodul din Niceea aceștia au întrerupt comuniunea cu marele Sinod politic și iudaizat. Sfântul Ioan Gură de Aur susţine urmaşii celor doi episcopi daci.

Octombrie 29, 2017

(more…)

Cap. 28. Sfinţi Părinţi ucişi şi torturaţi să nu apuce să spună lumii adevărul.

Octombrie 29, 2017

(more…)

Cap. 29. De ce erau atât de deosebiţi creştinii sumerieni, încât toată puterea politică a iudeo-creştinătăţii lupta pentru nimicirea lor?

Octombrie 29, 2017

(more…)

ÎNCHEIERE

Octombrie 29, 2017

(more…)