Cap. 17. Sărbători eretice şi păgâne impuse până astăzi în Calendarul Creştin. Minuni şi false minuni.

Fericitul Augustin îi condamnă pe creştinii donatişti că nu doresc să ţină „data Naşterii Lui Hristos” pe data de 25 decembrie şi o serbează pe data de 6. Însă, donatiştii refuzau această sărbătoare, pentru a nu coincide cu practicile cultelor păgâne şi mai ales, invenţia lui Constantin cel mare de a vedea în creştinism, o religie identică celorlalte, care aveau naşterea divinităţii pe data de 25 decembrie. Este remarcabil faptul că cei 70 de episcopi (donatişti) nu comemorau deopotrivă cu 12 zeităţi la un loc, într-o formă primitivă de ecumenism ascuns. Episcopilor acestor Biserici, fie ele bizantine sau romane, nu aveau nimic în comun cu credinţa în Hristos. Lor nu le păsa la ce dată s-a născut Hristos şi să o păstreze autentică, neschimbată şi zi de înaltă prăznuire. Scopul lor era acela de a denatura fiecare sărbătoare cu zilele zeităţilor din biografiile cărora furase ei detalii la momentul falsificării Sfintei Evanghelii. Să nu creadă cineva că aceste date nu au fost aşezate intenţionat de către cei ce ştiau deja ce au plagiat şi de la cine şi mai ales ce au introdus în Noul Testament în chip fals.

Pentru schimbarea datei Nașterii Domnului, Sinoadele Ecumenice au adus diferite argumente care să ascundă gravitatea faptei. Aceeași strategie se practică și astăzi. Iată ce scrie ziarul „Lumina” al Patriarhiei Române: „Iniţial, sărbătoarea bucuriei venirii pe pământ a Mântuitorului, Dumnezeu-Fiul, era unită cu sărbătoarea Botezului din râul Iordan, evenimentele fiind comemorate la 6 ianuarie, sub numele de Epifania Domnului. Mai târziu, la sfârşitul secolului al IV-lea, sărbătorile au fost separate, Crăciunul fiind ţinut la 25 decembrie, pentru a şterge definitiv din memoria colectivă a creştinilor vechea sărbătoare păgână a Soarelui, ţinută la această dată”[1]. În chip vădit Patriarhia de astăzi, ca şi cele din vechime, ascunde un detaliu compromiţător! Ei evidenţiază faptul că pe data de 6 ianuarie era sărbătorită zeitatea soarelui. Observaţi că în chip mincinos şi cu iz de manipulare, Patriarhia ascunde faptul că schimbarea s-a făcut nu pentru a se anula suprapunerea cu o singură zeitate, de pe 6 ianuarie pe data de 25 decembrie, unde, mai grav, se suprapune cu 12 zeităţi? Nu cu una singură!

Inspiraţii păgâne se mai regăsesc şi în tradiţii mai noi, ale creştinilor contemporani. De pildă, întoarcerea Iordanului în momentul Botezului Domnului nu are vreo legătură cu Noul Testament care nici nu relatează în mod expresiv „miracolul”. Totuşi, este bine de ştiut de unde provine şi de unde s-au inspirat preoţii inteligenţi, în scopul de a distrage atenţia asupra revărsării buzunarelor păcătoşilor umili! În data de 6 ianuarie în Egiptul antic era sărbătorit solstiţiul egiptean şi data în care apele Nilului s-au întors înapoi. Din lipsa unui Nil, evreii şi-au făcut unul, numindu-l încă din perioada regelui David „Iordanul s-a întors înapoi”[2]. Metafora nu se referea la Hristos, fiind scrisă de David mult mai înainte; însă, nici nu era o proorocie legată de numele Lui Mesia, ci dorinţa lor de a plagia orice se poate de la egipteni şi de ce nu să aibă şi ei propriul Nil, în variantă mai mică.

Inspiraţi şi de „ziua întoarcerii râului Nil” evreii mai inteligenţi au ademenit creştinii în capcanele unei alte „minuni” care se tot întâmplă de câţiva ani încoace: „întoarcerea Iordanului”. Culmea culmilor, preudo-minunea coincide exact cu aceeaşi dată a egiptenilor, de 6 ianuarie/19 ianuarie pe stilul vechi. Nu-i de mirare că este una dintre marile minuni care revarsă banii pelerinilor, ca şi „miracolul fosforului alb”, inventat de iudei pentru folosirea intensă a sărbătorilor creştine cu scopul de a îmbogăţi bugetul. Fosforul alb se aprinde la câteva secunde după ce intră în contact cu aerul, care constituie o altă minune total falsă. Dar, cum se face că tot ce aveau păgânii, întoarceri de ape şi faceri de minuni, brusc apar la 1000,2000 sau 3000 de ani în falsificarea creştinismului şi adaosurile împăraţilor păgâno-iudeo-creştini?

[1] Ziarul „Lumina” al BOR, din 21 decembrie 2007 „Istoria celei mai vechi sărbători creştine”.

[2] Psalmul 113; vers. 3.

Reclame

%d blogeri au apreciat asta: