Cap. 5. Falsificarea unor Epistole.

De reformă nu scapă nici Evangheliile, dar nici Epistolele Sfinţilor Apostoli care se află în Noul Testament. Puţini cunosc detaliul că Evanghelia reală, scrisă de mâna Sfântului Apostol Matei a fost aruncată în groapă de către păgâni, după ce l-au ucis pe Sfântul Apostol Barnaba şi l-au pus într-un mormânt necunoscut timp de câteva secole, în apropierea localităţii Salamina din Cipru. Mormântul Sfântului a fost descoperit în preajma anilor 488, în perioada împăratului Zenon. Acesta a coordonat strict deshumarea Sfântului şi în special a Evangheliei. Moaştele au fost lăsate în Cipru, dar, Evanghelia a fost dusă în Constantinopol şi originalul niciodată nu a mai fost găsit. De ce? O altă întrebare retorică!

În cine credeau aceşti „sfinţi” ierarhi, dacă au ajuns să arunce la gunoi, sau să ascundă Sfânta Evanghelie autentică, pentru a cinsti şi slăvi o falsă lucrare origenistă, modificată de zeci de ori, pentru a aduce osanale evreilor? Deci, Evanghelia Sfântului Apostol Matei, care nu coincidea în nici o proporţie cu textul actualei lucrări falsificate, din Noul Testament, a fost ascunsă sau distrusă, ca de altfel şi celelalte.

O altă necunoscută, prezentă în Noul Testament este aceea de nume atribuite autorilor epistolelor. De pildă, în epistola către Romani, descoperim un detaliu sufocant pentru lauda Bisericii din Roma care se mândreşte că Apostolul Pavel le-a întemeiat ierarhia. Iată ce descoperim în această epistolă, despre care, titlul dat ulterior de „sfinţii părinţi” asemenea ereticului Origen, au zis sus şi tare că este Epistola Sfântului Apostol Pavel: „Vă îmbrăţişez în Domnul eu, Tertius, care am scris epistola”[1]. De ce ar fi fost nevoie să le scrie epistolă romanilor, Sfântul Apostol Tertius (despre care, aş spune că mai multe ştiu creştinii despre iudeul Moise, David şi Avraam, decât despre acest mare Sfânt ucenic al Lui Hristos)? El a fost Episcop în Licaonia, din Asia Mică, urmaşul Sfântului Apostol Sosipatru (despre care iarăşi, creştinii mai multe ştiu despre Arsenie Boca, decât despre un Sfânt Apostol). În concluzie, ori Apostolul Pavel nu a călcat pe la Roma, devreme ce epistola sa este scrisă în Fenicia, actuala Turcie, ori epistola nu a fost scrisă către romani, ci ulterior şi-au atârnat numele în cuprinsul textului şi în titlu. Tertius, de altfel, nici nu l-a cunoscut niciodată pe Pavel, el fiind ucenic al Apostolului Sosipatru, la mii de kilometri distanţă. Dar, acum se conturează ceea ce descopeream la început, că în Epistola către Romani, le vorbeşte romanilor despre tăierea împrejur, pe când aceştia nici nu auzise de aşa ceva şi nici de legea lui Moise, ei fiind de confesiune idolatrică? Este ca şi cum ai vorbi în zadar unor oameni despre ceva ce ei nu cunosc şi nu practică, în loc să te axezi doar pe propovăduirea învăţăturii Lui Hristos şi nu a evreilor! De aici descoperim că nici Tertius nu poate fi autorul cărţii, cu siguranţă nici Pavel, iar textul în extrem de mare măsură aparţine lui Origen.

Un alt aspect iudaic din Biserica Ortodoxă din ziua de azi, cu începătură din secolele III-IV, este acela de a include proorocii în registrele Catapetesmei Sfântului Altar. Nu în mod întâmplător ei sunt aşezaţi deasupra Icoanelor cu Maica Domnului şi Hristos, deasupra Apostolilor şi a Praznicelor, să ne arate că „sunt aproape de cer”, ceea ce drept ar fi fost, dacă Biserica s-ar fi construit de sus în jos, ca ei să fie mai aproape de iadul pe care l-au slujit… Trecând peste această antipatie antisemită, nu vă întrebaţi: de ce nu este un rând de Apostoli, precum ar fi Sostene, Evod, Erast, Olinpan, Iason, sau alţi Apostoli dintre cei 70 de Sfinţi, datorită cărora noi astăzi suntem creştini? De ce să şadă în susul Sfântului Altar creştin, un trib evreu-criminal, iar unii dintre aceşti Sfinţişori drepţi ai Lui Hristos, să fie de-a pururea uitaţi? Alţi Apostoli chiar nu au nici măcar o Icoană pictată în nici o Biserică sau Mănăstire din lume.

Suntem urmaşi ai Sfinţilor Apostoli, sau ai unor evrei, devreme ce evreilor criminali le ştim biografiile, îi avem în Calendar, iar Sfinţişorii Lui Hristos stau azvârliţi în anonimat? Oameni buni, treziţi-vă!

Între teologi s-a format părerea că multe texte biblice au fost traduse greșit și datorită faptului că Ieronim (347-420 d.Hr.) nu cunoștea limba ebraică. De pildă, într-o scriere a sa despre părinții Maicii Domnului, Ioachim și Ana,  susține ipoteza că versetele biblice care fac referire la „fraţii Lui Iisus” ar fi vorba despre verişorii acestuia, proveniţi de la o soră mai mare a Maicii Domnului. Atunci de ce mai există povestea despre faptul că bătrânii Ioachim şi Ana nu aveau copii şi s-au rugat să aibă şi ei unul? Nu par două teze care se contrazic una cu cealaltă? Totuşi, cu aproximativ 200 de ani înainte de a scrie ceva Ieronim, un alt scriitor pe nume Tertulian (150-230 d.Hr) a făcut prima menţiune istorică legată de familia lui Iosif din Arimatee, enumerând fii acestuia din prima căsătorie: Iacob, Iose, Simon, Iuda, care mai apoi toţi au devenit Apostoli.

Cronicarii vremii spuneau despre Ieronim că a folosit cele mai noi versiuni biblice, pentru a constitui textul Bibliei latineşti. De aici nici nu ne trebuie multă cercetare, pentru că scrierile vechi pe care le-a tradus el din limba ebraică şi greacă, erau alcătuite de Origen şi fireşte, nu a avut nici un contact cu vreun manuscris original, textul origenist fiind falsificat încă de la început.

Vina dată de teologi, lui Ieronim, este parţial tendenţioasă, pentru că el a tradus exact ceea ce a scris Origen. Dacă în privinţa Vechiului Testament putea să folosească Septuaginta veche, care se păstrează intactă la evrei, şi nu cea origenistă, în privinţa Noului Testament nu putea avea acces la altă lucrare, Ieronim scriind la circa 400 de ani după Hristos. Deci, cine a format această idee că Ieronim este vinovat de traducerea textului biblic al Noului Testament, a ascuns într-un mod vizibil indiciile şi sursele pe care le-a folosit acesta, adică ale lui Origen din Alexandria, care le-a scris cu 200 de ani mai înainte.

[1] Epistola către romani; cap. 16; vers. 22.

Reclame

%d blogeri au apreciat asta: