CUVÂNT ÎNAINTE – Falsificarea Noului și a Vechiului Testament.

Deşi antic şi prezent în scrierile și mărturiilor Sfinţilor Părinţi din primele 5 secole, Sumero-Creştinismul Apostolic se află într-o stare incipientă de dezbatere şi cercetare, atât din partea creştinismului-ortodox, cât şi a lumii ştiinţifice; care, parcă în mod intenţionat ascund ceva. Pe buzele marilor teologi ai primelor secole, cât şi a celor din zilele noastre, se nasc numeroase controverse şi contradicţii biblice nou-testamentare, care multora dintre noi le dă impresia că ceva nu se leagă.

Pornind de la faptul că unii cercetători şi teologi timpurii, precum Origene din Alexandria sau Clement Alexandrinul şi-au lăsat numeroase opere alcătuite după manuscrise ale Sfinţilor Apostoli, cât şi cei mai din urmă, precum Sfântul Ioan Gură de Aur şi Sfântul Ambrozie al Mediolanului, care citează manuscrisele, acestea fiind păstrate în original, pe când cele ale Apostolilor fiind de negăsit.

Lumea este bulversată din ce în ce mai mult de descoperirile unor texte Nou-Testamentare de către arheologi, care nu au o datare mai veche de anii 250-300 d.Hr. Ţinând seama de distanţa prea mare dintre Apostoli şi redactările târzii ale acestor texte, a născut timp de 1700 de ani întrebări cu privire la autenticitatea lor, sau dacă acestea au fost copiate integral după vreun manuscris al unui Apostol sau Ucenic al Domnului. Dilema păstrării originalelor alexandrine şi „pierderea” mai mult sau mai puţin intenţionată a scrierilor apostolice, a dat naştere multor polemici nerezolvate până în ziua de astăzi. Oare, atât de neînsemnate sunt operele Sfinţilor Apostoli, încât au fost aşa de mult ignorate, încât să fie pierdute? Este remarcabil faptul că acestea sunt menţionate de către Origene sau Clement, mult după trecerea celor mai mari persecuţii împotriva creştinismului. Cu siguranţă fiind amintite, ele au supravieţuit până în anii în care creştinismul câştigă libertatea şi susţinerea împăraţilor bizantini. Totuşi, ajungând până la momentul libertăţii, fără să fi fost distruse, tocmai în această perioadă dispar fără de urmă.

În lucrarea de faţă vom descoperi câteva nume celebre de împăraţi şi episcopi de după anul 300, care au condus câteva lupte terifiante împotriva manuscriselor, pe care înşişi le citaseră odinioară, urmate de crime cutremurătoare, de care nu au scăpat nici Sfântul Alexandru, Patriarhul Alexandriei, ucis prin otrăvire chiar după Sinodul Ecumenic din Niceea din 325, Sfântul Meletie al Antiohiei, ucis chiar în timpul Sinodului al II-lea Ecumenic, Ambrozie al Mediolanului care a fost şi el asasinat în apropierea unui Sinod Local din Cartagina la anul 397, cât şi fraţii Vasile cel Mare şi Grigorie de Nazianz, amândoi murind subit la vârsta de 49 de ani şi alte personalităţi.

Misterele creştinismului sunt atât de complexe, încât necesită studiu raţional, răbdare şi încredere. Din păcate, foarte mulţi teologi au adoptat poziţia că „nu putem afla adevărul”; însă, ne-am aştepta ca adevărul să se afle chiar în faţa noastră; dar, printr-o manipulare psihologică, să fim convinşi că el nu există, înainte de a face măcar câţiva paşi pentru a-l descoperi? Va fi şocant pentru teologii zilelor noastre, să descopere cele mai palpabile indicii şi mărturii istorice, tocmai în cărţile Sfinţilor Părinţi. Aceeaşi întrebare mi-am adresat-o, încă de la intrarea în contact cu primele contradicţii biblice. Oare, o carte revelată, poate să se contrazică? Nicidecum! Atunci, cine şi de ce a lăsat aceste contradicţii intenţionate? Controversele prezente în vieţile unor Sfinţi din secolele III-V, sau crimele de după conferirea libertăţii creştinismului, chiar au fost reale? De ce a fost nevoie ca împăraţii, aparent creştini, să recurgă la uciderea a 10.000 de Sfinţi? Ce ziceau aceşti Sfinţi şi nu trebuia să afle poporul şi ce au luat cu ei în mormânt şi n-au mai apucat să scrie? Toate aceste întrebări îşi găsesc răspunsurile exact acolo unde nu ne aşteptam şi poate că prea puţini teologi şi-au dat seama de acest lucru, că rezolvarea se află exact în faţa noastră; dar, necesită timp să descoperim toate ascunzişurile, pentru aflarea un adevăr pur şi argumentat.

21 august 2017 – începerea cărţii.

Reclame

%d blogeri au apreciat asta: